top of page

OSZLOPOS SIMEON

Az előadás 1 óra 30 perc szünet nélkül 

 

Írta: Sarkadi Imre

Rendező: Vincze János

 

Játéktér: Vata Emil és Vincze János

Jelmez: Hammer Edit

Hang, fény: Szabó Gyula

 

Technikai munkatársak: Adonics Attila, Herda János, Kolonics Gábor, Szabó Lívia

 

A rendező munkatársa: Tatai Gergő​

Oszlopos TLkicsi14.jpg

SZEREPLŐK

Kis János             Ottlik Ádám

Vinczéné     Füsti Molnár Éva

Zsuzsi            Vlasits Barbara

Bálint                László Csaba

Jób                    Bánky Gábor

Müller                    Götz Attila

Postás                Tatai Gergő

,,Éppen ott tartott, hogy író és olvasó kortársak végre odasorolják az élő irodalom legnagyobbjai, legeredetibb művészelméi közé, amikor meghalt. Méghozzá úgy halt meg, hogy sohase fog kiderülni, vajon öngyilkosságot követett-e el, vagy egy ostoba virtuskodás áldozata lett-e. Egyéniségéből, életútjából mind a két lehetőség valószínűsíthető (…), mert egész élete egyetlen szakadatlan játék volt a halállal, az önpusztítással” – írta Sarkadi Imréről Hegedüs Géza, aki az Oszlopos Simeont a lélekben lakozó gonoszság hátborzongató drámájának nevezi.

1960-ban, egyetlen öntörvényű mű erejéig megszületik a modern, magyar egzisztencialista dráma, a magyar válságirodalom egyik fő műve, az Oszlopos Simeon (avagy: lássuk, uramisten, mire megyünk ketten). Mindent magába sűrít, amit Sarkadi Imre és elsősorban nemzedéktársai tévelygéseikben, öngyötréseikben, személyes és kollektív meghasonlásaikban, a világban bekövetkezett brutális történelmi fordulatok elszenvedésében átéltek.

Felkérésre Sarkadi szinopszist írt készülő művéről, s ebben így fogalmaz: ,,Idestova harmadik éve ama remekművemet írom, ami arról szól, hogy dédelgeti magában egy-egy ember ifjúkori világfájdalmát, értelmetlennek érzett életét, s belepusztul, bármilyen kiváló is egyébként, mert kisebbrendűségi érzetekkel lesz lassan tele, magát értéktelen hülyének, haszontalan embernek találja, éppen azért, mert igyekszik okos, tisztességes elmével megóvni magát attól, hogy sikerekért ostoba és aljas legyen. Címe: Oszlopos Simeon. Erre a korai keresztény aszkétára a vallástörténetből emlékezünk: száműzte magát az emberi társadalomból, kiment a sivatagba, és ott állt oszlopon harminc évig. Azért választottam ezt a címet, mert ilyenfajta mai emberről szól a dráma. Egy emberről, aki sértve érzi magát a világban. A darabnak ezt az alcímet adtam: avagy lássuk, uramisten, mire megyünk ketten. Olyanfajta dráma ez, amilyet eddig még sohasem próbáltam írni.”

Sarkadi befejezetlenül maradt művének nem egy hagyományos értelemben vett, jól elmesélhető történet, sokkal inkább egy (ön)pusztító belső cselekvéssor áll a középpontjában; az Oszlopos Simeon lázadó dramaturgiája elsősorban szemléletében, filozófiai gondolkodásának újszerűségében rejlik. Az illúzióvesztett értelmiség közérzeti válságát, vívódását, reményvesztettségét mutatja meg, ma is rendkívüli erővel ható eszközökkel.

bottom of page